Tagastamise moodused
Tagastamiseks on kaks moodust - kas läbi registreeritud konto või ilma kontota. Juhul kui tellimus on tehtud kontoga, siis kasutada seda varianti.

Tellimust on võimalik tagastada profiili alt "Tellimused" lehelt, vajutades "Vaata" nupule. 

  1. Klient täidab taganemise avalduse
  2. Sisestatud andmeid kontrollitakse
  3. Klient saab sisestatud e-mail aadressile kinnituse
  4. Klient saadab tagastatavad esemed järgides kinnituse sõnumis olevaid juhiseid
  5. Raha tagastatakse eseme kätte saamise järel (maksimum 14-ne päeva jooksul)